Onderzoek voor Ministerie EZK naar kosten voor 12-cijferige 06-nummers

Het Ministerie van Economische Zaken heeft Rabion Consultancy gevraagd om onderzoek te doen naar de noodzaak om 12-cijferige 06-nummers in Nederland te introduceren, en de kosten die daarbij gaan ontstaan.
Aanleiding voor het onderzoek vormde de huidige beschikbaarheid van 06-nummers en de blijvende groei van de vraag naar deze nummers.

Onderzoek naar de kosten voor 12-cijferige 06-nummerreeksen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.