Contra-expertise en onderzoek mobiele zendmast

Voor het uitrollen van mobiele netwerken zijn telecom aanbieders voortdurend op zoek naar nieuwe locaties. Door de ontwikkelingen naar de volgende generatie mobiele communicatie (5G, vijfde generatie) en de groei in dataverkeer en diensten worden de verzorgingsbieden van deze nieuwe zenders kleiner en nemen dan benodigde aantallen verder toe. Niet … Continue reading

Onderzoek voor Ministerie EZK naar kosten voor 12-cijferige 06-nummers

Het Ministerie van Economische Zaken heeft Rabion Consultancy gevraagd om onderzoek te doen naar de noodzaak om 12-cijferige 06-nummers in Nederland te introduceren, en de kosten die daarbij gaan ontstaan. Aanleiding voor het onderzoek vormde de huidige beschikbaarheid van 06-nummers en de blijvende groei van de vraag naar deze nummers. … Continue reading

Training 5G Mobiele Communicatie voor Nederlandse gemeenten (NL)

Voor het uitrollen van mobiele netwerken zijn telecom aanbieders voortdurend op zoek naar nieuwe locaties. Door de ontwikkelingen naar de volgende generatie mobiele communicatie (5G, vijfde generatie) en de groei in dataverkeer en diensten worden de verzorgingsbieden van deze nieuwe zenders kleiner en nemen dan benodigde aantallen zenders verder toe. … Continue reading

Contra-expertise zendmast Mobiele communicatie (NL)

Voor het uitrollen van mobiele netwerken zijn telecom aanbieders voortdurend op zoek naar nieuwe locaties. Door de ontwikkelingen naar de volgende generatie mobiele communicatie (5G, vijfde generatie) en de groei in dataverkeer en diensten worden de verzorgingsbieden van deze nieuwe zenders kleiner en nemen dan benodigde aantallen verder toe. Niet … Continue reading