Contra-expertise en onderzoek mobiele zendmast

Voor het uitrollen van mobiele netwerken zijn telecom aanbieders voortdurend op zoek naar nieuwe locaties. Door de ontwikkelingen naar de volgende generatie mobiele communicatie (5G, vijfde generatie) en de groei in dataverkeer en diensten worden de verzorgingsbieden van deze nieuwe zenders kleiner en nemen dan benodigde aantallen verder toe. Niet voor al deze antennes is een zendmast nodig, omdat zenders veelal op daken worden geplaatst en aan muren, en vergelijkbare fysieke infrastructuur kunnen worden bevestigd. Voor het plaatsen van een zendmast op een nieuwe locatie is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. De plaatsing van deze zendmasten roept nogal eens weerstand op: er is zorg over gezondheid, over horizonvervuiling, over daling van prijzen van nabijgelegen huizen, er zijn vragen over hoogte van de zendmast. Dit leidt dan eventueel tot bezwaarprocedures en eventueel gerechtelijke stappen. Anderzijds is er de roep om mobiele dekking te verbeteren en te zorgen voor voldoende capaciteit en bereikbaarheid. Het is niet altijd zo duidelijk of een zendmast nu wel op een geschikte plek wordt neergezet en of er eventueel ook geschikte alternatieven zijn die minder weerstand oproepen, maar vergelijkbare verbeteringen bieden. De contra-expertise geeft een belangrijke ondersteuning bij het komen tot een goed oordeel over de plaatsing van antennes en mobiele zendmasten.

Rabion Consultancy B.V. biedt de mogelijkheid aan Gemeenten, aan bewonersgroepen of belangen-groepen om een contra-expertise te laten uitvoeren bij de te verlenen, of verleende vergunningen voor antennes en zendmasten.

(Fictieve) Zendmast simulatie op locatie kantoor van
Rabion Consultancy in de Gemeente Bronckhorst.

ACM Numbering Monitor Netherlands

Authoriteit Consumenten en Markten (ACM ) publishes Numbering Monitor for the Netherlands indicating that the share of 06 mobile numbers assigned to electronic communication providers has fallen below 90 percent for the first time in years. The Monitor makes reference to study exeucted by Rabion Consultancy for the Ministry of Economic Affairs in Netherlands.

https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2020-04/monitor-nummeruitgifte-2019.pdf

https://www.telecompaper.com/news/dutch-operators-return-nearly-15-mln-unused-mobile-numbers–1334425

Onderzoek voor Ministerie EZK naar kosten voor 12-cijferige 06-nummers

Het Ministerie van Economische Zaken heeft Rabion Consultancy gevraagd om onderzoek te doen naar de noodzaak om 12-cijferige 06-nummers in Nederland te introduceren, en de kosten die daarbij gaan ontstaan.
Aanleiding voor het onderzoek vormde de huidige beschikbaarheid van 06-nummers en de blijvende groei van de vraag naar deze nummers.

Onderzoek naar de kosten voor 12-cijferige 06-nummerreeksen

Training 5G Mobiele Communicatie voor Nederlandse gemeenten (NL)

Voor het uitrollen van mobiele netwerken zijn telecom aanbieders voortdurend op zoek naar nieuwe locaties. Door de ontwikkelingen naar de volgende generatie mobiele communicatie (5G, vijfde generatie) en de groei in dataverkeer en diensten worden de verzorgingsbieden van deze nieuwe zenders kleiner en nemen dan benodigde aantallen zenders verder toe. Wat is de betekenis van deze 5G technologie voor de Nederlandse Gemeenten, en hoe moeten ze met de komst ervan om gaan? Deze training geeft kennis en inzicht in de nieuwe technologie en is van nut bij het opzetten van beleid en uitvoeringsmaatregelen

Download de beschrijving Training 5G Mobiele Communicatie voor Nederlandse gemeenten (NL)

Voor informatie of voor een offerte voor het uitvoeren van de training: Rabión Consultancy, Koningsweg 1-B, 7255 KR, Hengelo (Gld), the Netherlands – office@rabion.com, tel. + 31 650287899

Contra-expertise zendmast Mobiele communicatie (NL)

Voor het uitrollen van mobiele netwerken zijn telecom aanbieders voortdurend op zoek naar nieuwe locaties. Door de ontwikkelingen naar de volgende generatie mobiele communicatie (5G, vijfde generatie) en de groei in dataverkeer en diensten worden de verzorgingsbieden van deze nieuwe zenders kleiner en nemen dan benodigde aantallen verder toe. Niet voor al deze antennes is een zendmast nodig, omdat zenders veelal op daken worden geplaatst en aan muren, en vergelijkbare fysieke infrastructuur kunnen worden bevestigd. Voor het plaatsen van een zendmast op een nieuwe locatie is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. De plaatsing van deze zendmasten roept nogal eens weerstand op: er is zorg over gezondheid, over horizonvervuiling, over daling van prijzen van nabijgelegen huizen, er zijn vragen over hoogte van de zendmast. Dit leidt dan eventueel tot bezwaarprocedures en eventueel gerechtelijke stappen. Anderzijds is er de roep om mobiele dekking te verbeteren en te zorgen voor voldoende capaciteit en bereikbaarheid. Het is niet altijd zo duidelijk of een zendmast nu wel op een geschikte plek wordt neergezet en of er eventueel ook geschikte alternatieven zijn die minder weerstand oproepen, maar vergelijkbare verbeteringen bieden. De contra-expertise geeft een belangrijke ondersteuning bij het komen tot een goed oordeel over de plaatsing van antennes en mobiele zendmasten.

Rabion Consultancy B.V. biedt de mogelijkheid aan Gemeenten, aan bewonersgroepen of belangen-groepen om een contra-expertise te laten uitvoeren bij de te verlenen, of verleende vergunningen.

(Fictieve) Zendmast simulatie op locatie kantoor van
Rabion Consultancy in de Gemeente Bronckhorst.

Public Workshop on International Fraud and Misuse of Electronic Communications Services

On 11 December 2018 a public workshop on the Role of E.164 Numbers in International Fraud and Misuse of Electronic Communications Services was held in Brussels by CEPT /ECC. The presentations from the workshop are available at: https://www.cept.org/ecc/groups/ecc/wg-nan/client/meeting-documents/?flid=8938

During the workshop that there is ongoing fraud and misuse practice and growing concern on the effects for the communication industry. Rabion Consultancy participated in the workshop.