Contra-expertise zendmast Mobiele communicatie (NL)

Voor het uitrollen van mobiele netwerken zijn telecom aanbieders voortdurend op zoek naar nieuwe locaties. Door de ontwikkelingen naar de volgende generatie mobiele communicatie (5G, vijfde generatie) en de groei in dataverkeer en diensten worden de verzorgingsbieden van deze nieuwe zenders kleiner en nemen dan benodigde aantallen verder toe. Niet voor al deze antennes is een zendmast nodig, omdat zenders veelal op daken worden geplaatst en aan muren, en vergelijkbare fysieke infrastructuur kunnen worden bevestigd. Voor het plaatsen van een zendmast op een nieuwe locatie is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. De plaatsing van deze zendmasten roept nogal eens weerstand op: er is zorg over gezondheid, over horizonvervuiling, over daling van prijzen van nabijgelegen huizen, er zijn vragen over hoogte van de zendmast. Dit leidt dan eventueel tot bezwaarprocedures en eventueel gerechtelijke stappen. Anderzijds is er de roep om mobiele dekking te verbeteren en te zorgen voor voldoende capaciteit en bereikbaarheid. Het is niet altijd zo duidelijk of een zendmast nu wel op een geschikte plek wordt neergezet en of er eventueel ook geschikte alternatieven zijn die minder weerstand oproepen, maar vergelijkbare verbeteringen bieden. De contra-expertise geeft een belangrijke ondersteuning bij het komen tot een goed oordeel over de plaatsing van antennes en mobiele zendmasten.

Rabion Consultancy B.V. biedt de mogelijkheid aan Gemeenten, aan bewonersgroepen of belangen-groepen om een contra-expertise te laten uitvoeren bij de te verlenen, of verleende vergunningen.

(Fictieve) Zendmast simulatie op locatie kantoor van
Rabion Consultancy in de Gemeente Bronckhorst.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.